Naturovervågning i Tøndermarsken - Samlerapport 1991

12-03-2012

Naturovervågningsrapport

Rapporten Naturovervågning i Tøndermarsken - Samlerapport 1991 Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Naturovervågningen omfatter bl.a. undersøgelser af forekomster af planter, insekter og fulge. Desuden registreres landbrugsmæssige, miljømæssige og fysiske forhold. Rapporten giver en samlet oversigt over resultaterne af disse undersøgelser og registreringer samt indeholder en række forslag til drift og fremtidig overvågning af området.

Læs eller download rapporten:

Naturovervågning i Tøndermarsken - Samlerapport 1991.pdf (pdf, 2,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1992. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation