Ølsemagle Revle - Naturovervågning 1991-92

13-03-2012

Naturovervågningsrapport

Rapporten om Ølsemagle Revle - Naturovervågning 1991-92 Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder resultaterne af overvågningen af områdets vandfugle. Endvidere giver rapporten forslag til forbedringer af området som rasteplads for fugle.

Læs eller download rapporten:

Ølsemagle Revle - Naturovervågning 1991-92.pdf (pdf; 1 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1993. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation