Overvågning af EF-fuglebeskyttelsesområder 1987-88

13-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder resultaterne af en landsdækkende registrering af trækfugle i Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområderne i 1987-88 samt en sammenligning med tilsvarende oplysninger fra årene 1982-84.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af EF-fuglebeskyttelsesområder 1987-88.pdf (pdf; 11,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1989. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation