Overvågning af ekstremfattigkær 1988-89

13-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder resultaterne fra en overvågning af syv ekstremfattigkær samt eksperimenter med tørvemos, som er en af denne naturtypers vigtigste plantegrupper. Ekstremfattigkær er en af landets mest truede og følsomme naturtyper. Rapporten her skal ses i sammenhæng med dels undersøgelserne af ekstremfattigkær og lobeliesøer, som er beskrevet i en overvågningsrapport fra 1988, og dels overvågningen af højmoser som er beskrevet i tre overvågningsrapporter fra 1987-1989.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af ekstremfattigkær 1988-89.pdf (pdf; 1,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1991. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation