Overvågning af ekstremfattigkær og lobeliesøer 1987

13-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder en landsdækkende registrering af ekstremfattigkær og lobeliesøer, som er nogle af landets mest truede naturtyper.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af ekstremfattigkær og lobeliesøer 1987.pdf (pdf; 2 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1988. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation