Overvågning af fuglelivet i byområder 1991

12-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder resultaterne af en række tællinger af ynglefulge i bymæssig bebyggelse fordelt på lokaliteter over hele landet.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af fuglelivet i byområder 1991.pdf (pdf; 1 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1992. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation