Overvågning af fuglene i Tøndermarsken 1990

13-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Den foreliggende rapport indeholder resultaterne af overvågningen af raste- og ynglefuglene i 1990. I rapporten er der angivet en række forslag til foranstaltninger, der vil kunne medvirke til opfyldelse af formålet med fredningen.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af fuglene i Tøndermarsken 1990.pdf (pdf; 1,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1991. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation