Overvågning af fuglene i Tøndermarsken 1993

12-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Den foreliggende rapport indeholder resultaterne af overvågningen af rastende og ynglende fugle i 1993.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af fuglene i Tøndermarsken 1993.pdf (pdf; 3 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1994. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation