Overvågning af højmoser 1987

13-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder en landsdækkende registrering af højmoser, som er en af landets sjældneste og mest truede mosetyper. Vegetationen på fem af højmoserne er blevet grundigt undersøgt som udgangspunkt for at analysere eventuelle ændringer i højmosernes tilstand, og om disse ændringer har sammenhæng med ændringer i luftkvaliteten.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af højmoser 1987.pdf (pdf; 3 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1987. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation