Overvågning af højmoser 1989

13-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder en landsdækkende registrering af højmoser, som er en af landets sjældneste og mest truede mosetyper. Vegetationen på højmoserne er blevet undersøgt som udgangspunkt for at analysere ændringer i højmosernes tilstand, og om disse ændringer blandt andet har sammenhæng med luftforureningen.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af højmoser 1989.pdf (pdf; 3,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1990. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation