Overvågning af lav og mos på stammer i danske bøgeskove 1989

13-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Den foreliggende rapport beskriver den epifytiske bøgeskovsfauna på en række udvalgte lokaliteter og relaterer den til faktorer som luftforurening og skovdriftsform.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af lav og mos på stammer i danske bøgeskove 1989.pdf (pdf; 2,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1991. Må citeres med kildeangivelse. Findes elektronisk.

Læs publikation