Overvågning af laver i danske naturskove 1988

02-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder en landsdækkende registrering af lavforekomster i gammel naturskov og specielt af Lungelav med en undersøgelse af denne arts værdi som indikator for gammel skov.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af laver i danske naturskove 1988.pdf (pdf; 4 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1989. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation