Overvågning af Lungelav i danske naturskove

12-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Denne rapport supplerer rapporten: Overvågning af lav i danske naturskove 1988. Rapporten rummer data fra lokaliteter, der ikke blev besøgt i 1988 og fra lokaliteter hvor supplerende dataindsamling skønnedes at give yderligere information om Lungelav-bestanden og dens tilstand.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af Lungelav i danske naturskove.pdf (pdf; 2,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1996. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation