Overvågning af marsvin 1989

13-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder resultaterne af en landsdækkende registrering af marsvin og deres unger i 1989 sammenlignet med 1987 og 1988.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af marsvin 1989.pdf (pdf; 0,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1990. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation