Overvågning af orkideer 1987

13-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder de første resultater af et landsdækkende overvågningsprogram for danske orkideer, som er en af landets sjældneste og mest truede plantegrupper.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af orkideer 1987.pdf (pdf; 3,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1988. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation