Overvågning af Saltvandssøen og Margrethekog 1987

02-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder overvågningsresultaterne for planter, bunddyr og fugle i Saltvandssøen 1987 sammenlignet med resultaterne fra 1984-86. Rapporten afsluttes med en række forslag til den fremtidige drift.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af Saltvandssøen og Margrethekog 1987.pdf (pdf; 2,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1989. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation