Overvågning af Saltvandssøen og Margrethekog 1989

02-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder overvågningsresultaterne for planter, bunddyr og fugle i Saltvandssøen 1988 sammenlignet med resultaterne fra 1984-87. Rapporten afsluttes med en række forslag til den fremtidige drift.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af Saltvandssøen og Margrethekog 1989.pdf (pdf; 1,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1990. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation