Overvågning af Saltvandssøen og Margrethekog 1991

02-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Den foreliggende rapport indeholder resultaterne af overvågningen af såvel ynglende som rastende fugle i Saltvandssøen og Margrethe-Kog i 1991. Rapporten afsluttes med en status over udførte plejeforanstaltninger, samt en række forslag til den fremtidige drift.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af Saltvandssøen og Margrethekog 1991.pdf (pdf; 2 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1992. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation