Overvågning af skovenes fugleliv 1987

02-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder en landsdækkende registrering af ynglefugle i en lang række skove i 1987. Desuden indeholder rapporten resultaterne af 10 års overvågning af rovfuglebetandene i 10 udvalgte skovområder.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af skovenes fugleliv 1987.pdf (pdf; 2 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1988. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation