Overvågning af skovenes fugleliv 1988

02-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder en landsdækkende registrering af skovens ynglefugle 1976-1988, herunder en speciel analyse af nåleskovens fugleliv. Desuden indeholder rapporten resultaterne af mere end 10 års overvågning af rovfuglebestanden i udvalgte skovområder.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af skovenes fugleliv 1988.pdf (pdf; 2,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1989. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation