Overvågning af skræntvegetation på Sjælland

13-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten bringer resultaterne af en række botaniske undersøgelser fra områder, hvor der tidligere er foretaget vegetationsanalyser.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af skræntvegetation på Sjælland.pdf (pdf; 6 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1990. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation