Overvågning af skraver 1989

13-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder resultaterne af en landsdækkende registrering af den danske ynglebestand af skarv i 1989.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af skarver 1989.pdf (pdf; 1 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1990. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation