Plante- og smådyrslivet i kanalsystemet i Rudbøl Kog 1991

02-03-2012

Naturovervågningsrapport

Rapporten om Plante- og smådyrslivet i kanalsystemet i Rudbøl Kog 1991 Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Den foreliggende rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af plante- og dyrelivet i kanalsystemet i Rudbøl Kog i 1991. Resultaterne sammenlignes med tilsvarende undersøgelser fra 1979-80 og skal endvidere danne grundlag for at vurdere udviklingen fremover set i lyset af den restaurering, der foretages af kanalsystemet.

Læs eller download rapporten:

Plante- og smådyrslivet i kanalsystemet i Rudbøl Kog 1991.pdf (pdf; 3,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1992. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation