Vegetationen på græsmarker i Gammel Frederikskog

02-03-2012

Naturovervågningsrapport

Rapporten om Vegetationen på græsmarker i Gammel Frederikskog Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Den foreliggende rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af vegetationen på græsmarkerne i Gammel Frederikskog i 1991. Formålet med undersøgelsen har været at undersøge vegetationen i forhold til den landbrugsmæssige drift, der foregår i området.

Læs eller download rapporten:

Vegetationen på græsmarker i Gammel Frederikskog.pdf (pdf; 4 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1992. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation