Ynglefugle på Sepstrup Sande i Midtjylland

02-03-2012

Naturovervågningsrapport

Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Som led i en større europæisk undersøgelse af luftforureningens påvirkning af miljøet har Skov- og Naturstyrelsen iværksat undersøgelser over fuglelivet i Sepstrup Sande-området i 1989 og 1990.

Læs eller download rapporten:

Ynglefugle på Sepstrup Sande i Midtjylland.pdf (pdf; 1,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1992. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation