Kvaliteten af det danske drikkevand 2005-2007

26-11-2012

I henhold til drikkevandsdirektivet skal forbrugerne indformeres om kvaliteten af drikkevandet

Denne rapport er udarbejdet af By- og Landskabsstyrelsen som følge af Rådets direktiv nr. 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand med henblik på at informere forbrugerne.
Denne rapport har til formål at informere forbrugerne om kvaliteten af det danske drikkevand for årene 2005 – 2007. Den første rapport af denne art blev udarbejdet for årene 2002-2004.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2009. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs også :

Læs publikation