Oversigt over botaniske lokaliteter - status og forvaltningsbehov

01-11-2012

Naturovervågningsrapport

I denne status udnyttes det store materiale, indsamlet om danske botaniske lokaliteter, til at give en analyse af en række vegetationstypers status og forvaltningsbehov. Rapporten er en sammenfatning af den aktuelle viden om en række vigtige naturtyper og deres behov for overvågning og pleje, men viser også, hvor vi endnu mangler viden. Den giver dermed et grundlag for en kommende, samlet handlingsplan for pleje, overvågning og videre undersøgelser og videnskabelig udforskning af dansk vegetation og af botaniske lokaliteter.

Læs eller download rapporten:

Oversigt over botaniske lokaliteter - status og forvaltningsbehov.pdf (pdf; 3 mb)

Bilag til 1. halvbind. Heri findes bl.a. bilag XVI over Danmarks ca. 200 mest værdifulde botaniske lokaliteter:

Oversigt over botaniske lokaliteter - status og forvaltningsbehov (bilag).pdf (pdf; 1,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1994. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.