Bevar odderen

04-10-2012

En håndbog i odderbeskyttelse

Rapporten Bevar odderen En praktisk orienteret håndbog, primært beregnet for teknikere i stat og kommuner, men også for brugere af søer, vandløb og arealerne omkring disse.

Læs eller download:

Bevar odderen.pdf (pdf; 4,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1989. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation