Danske skarvers fødevalg i 1980'erne

26-10-2012

Naturovervågningsrapport

Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten beskriver skarvens føde i 1980’erne på baggrund af indholdet i gylp, der i 1980-83 blev indsamlet i de 3 største skarv-kolonier i Danmark samt den første jordrugende koloni, Svanegrunden. Desuden præsenteres data baseret på skarvers maveindhold fra Arresø og Esrum Sø.

Læs eller download rapporten:

Danske skarvers fødevalg i 1980erne.pdf (pdf; 2,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1994. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation