Foreløbig oversigt over botaniske lokaliteter - 1. Sjælland

30-10-2012

Naturovervågningsrapport

Denne oversigt over de botaniske lokaliteter på Sjælland er udarbejdet med det formål at gøre oplysninger fra den botaniske faglitteratur tilgængelige for planlæggende myndigheder i fredningsadministrationen, amter, kommuner m.v. og for botanisk og naturhistorisk interesserede personer i almindelighed. Den tjener desuden som et led i arbejdet med at koordinere lokalitetsoplysninger fra forskellige naturvidenskabelige discipliner.

Læs eller download rapporten:

Foreløbig oversigt over botaniske lokaliteter - 1. Sjælland.pdf (pdf; 13,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1976. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation