Foreløbig oversigt over botaniske lokaliteter – 2. Den Fynske Øgruppe

30-10-2012

Naturovervågningsrapport

Denne oversigt over de botaniske lokaliteter i den fynske øgruppe er andet bind i serien om botaniske lokaliteter i Danmark. Som det er tilfældet med foregående oversigt, har også dette bind til formål at gøre oplysninger fra den botaniske faglitteratur og upublicerede undersøgelser tilgængelige for planlæggende og naturforvaltende myndigheder, undervisningsinstitutioner, naturhistoriske foreninger samt alle botanisk eller naturhistorisk interesserede.

Læs eller download rapporten:

Foreløbig oversigt over botaniske lokaliteter – 2. Den Fynske Øgruppe.pdf (pdf;17 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1979. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation