Foreløbig oversigt over botaniske lokaliteter – 3. Lolland, Falster, Møn og Bornholm

30-10-2012

naturovervågningsrapporter

Denne oversigt over de botaniske lokaliteter på Lolland, Falster, Møn og Bornholm er tredje bind i serien om botaniske lokaliteter i Danmark. Som det er tilfældet med de tidligere udsendte oversigter, har også dette bind til formål at gøre oplysninger fra den botaniske faglitteratur og upublicerede undersøgelser tilgængelige for planlæggende og naturforvaltende myndigheder, undervisningsinstitutioner, naturhistoriske foreninger samt alle botanisk eller naturhistorisk interesserede.

Læs eller download rapporten:

Foreløbig oversigt over botaniske lokaliteter – 3. Lolland, Falster, Møn og Bornholm.pdf (pdf;20 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1982. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation