Hedearealet i Danmark i 1991

26-10-2012

Naturovervågningsrapport

Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder en samlet opgørelse over det danske hedeareal.

Læs eller download rapporten:

Hedearealet i Danmark i 1991.pdf (pdf; 1 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1992. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation