Kobling af at-line målinger med realtidsmodel på ledningsnet

11-10-2012

Bactiline målinger koblet til SRO og AQUIS Operation.

I en drikkevandsforureningssituation er overblik og hurtige analysesvar nødvendige for at sikre kildeopsporing inden forureningen spredes til hele forsyningsnettet. I projektet er der udviklet en ny brugerflade i AQUIS Operation (værktøj til vandledningsmodelering og simulering), der kombinerer vandforsyningens manuelle bakteriemålinger med at-line Bactiline-målinger i samme skærmbillede. Det er muligt at definere operationelle observations- og aktionsgrænser, så overskridelser automatisk aktivere en reaktion i forsyningens SRO-system, f.eks. alarm eller lukning af ventiler. Systemet er afprøvet hos Brønderslev Forsyning og Københavns Energi.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation