Overvågning af EF-fuglebeskyttelsesområder 1987

26-10-2012

Naturovervågningsrapport

Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder en landsdækkende registrering af ynglefugle i Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområderne i 1987 samt en sammenligning med tilsvarende oplysninger fra en del af områderne fra årene 1982-84.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af EF-fuglebeskyttelsesområder 1987.pdf (pdf; 13,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1988. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation