Overvågning af skarver 1990 og 1991

26-10-2012

Naturovervågningsrapport

Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Den foreliggende rapport indeholder resultaterne af en landsdækkende registrering af den danske ynglebestand af skarv i 1990 og 1991.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af skarver 1990 og 1991.pdf (pdf; 1,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1992. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation