Fremtidens planlægning for vindmøller på land

30-10-2012

Rapport om fremtidens planlægning af vindmøller på land.

Fremtidens planlægning for vindmøller på land En arbejdsgruppe om fremtidens vindmølleplanlægning har se t nærmere på de redskaber , som kommunerne har til planlægning for vindmøller på land, og de overordnede hensyn som kommunerne skal varetage. Arbejdet har resultatet i en rapport, som videre giver anbefalinger til miljøministeren.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres
mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.