Plante- og smådyrslivet i kanalsystemet i Gammel Frederikskog 1992

26-10-2012

Naturovervågningsrapport

Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Den foreliggende rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af plante- og smådyrslivet i kanalsystemet i Gammel Frederikskog i 1992. Resultaternes sammenlignes med tilsvarende undersøgelser fra 1989 og skal endvidere danne grundlag for at vurdere udviklingen fremover set i lyset af den restaurering og vedligeholdelse, der foretages af kanalsystemet.

Læs eller download rapporten:

Plante-og smådyrslivet i kanalsystemet i Gammel Frederikskog 1992.pdf (pdf; 4 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1994. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation