RØDLISTE 90 - særligt beskyttelseskrævende planter og dyr i Danmark

04-10-2012

Rapportens forside ”RØDLISTE 90” er en fortegnelse over de arter af vilde planter og dyr, som risikerer at forsvinde fra Danmark, hvis vi ikke gør en særlig indsats for at redde dem.

Læs eller download rapporten:

"RØDLISTE 90" - særligt beskyttelseskrævende planter og dyr i Danmark.pdf (pdf; 12 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1991. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation