Vejlerne - orkide-lokaliteter i randområderne 1989-91

26-10-2012

Naturovervågningsrapport

Rapporten om Vejlerne - orkide-lokaliteter i randområderne 1989-91 Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder resultaterne af en registrering af orkide-lokaliteter i randområderne omkring Vejlerne foretaget i forbindelse med ynglefugletællinger i områderne.

Læs eller download rapporten:

Vejlerne - orkide-lokaliteter i randområderne 1989-91.pdf (pdf; 1,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1992. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation