Videregående vandbehandling

11-10-2012

I rapporten er kommunernes tilladelser til videregående vandbehandling jf. vandforsyningsloven for perioden 2007-2012 kortlagt.

I rapporten er kommunernes tilladelser til videregående vandbehandling for perioden 2007-primo 2012 kortlagt. Kortlægningen bygger på oplysninger fra alle 98 kommuner og omfatter almene vandforsyninger og andre indvindinger på mere end 3.000 m 3 om året, hvor der er krav om drikkevandskvalitet.

Rapporten inddrager desuden resultaterne af Miljøstyrelsens erfaringsindsamling af amternes tilladelser (Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2007).

Læs eller download rapporten

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation