Vorsø - flora og vegetation 1929-91

26-10-2012

Naturovervågningsrapport

Rapporten om Vorsø - flora og vegetation 1929-91 Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Nærværende rapport sammenligner litteratur fra 1960 med litteratur 1991. Desuden belyses den floristiske udvikling i øens delområder 1929-91 i grove træk.

Læs eller download rapporten:

Vorsø - flora og vegetation 1929-91.pdf (pdf; 2,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1992. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation