Grundvandsdannelse og byudvikling

02-04-2013

Rapporten gennemgår effekten af øget nedsivning fra hustage og veje på to lokaliteter.

Rapporten gennemgår effekten af øget nedsivning fra hustage og veje på to lokaliteter repræsenterende henholdsvis den jyske meget sandede geologi og de sjællandske mere lerede geologiske forhold. Effekten er beregnet ved hjælp af den hydrologiske model MIKE SHE og er beregnet for både grundvandsdannelsen, afstrømningen i vandløb, vandstanden i vådområder og grundvandsstanden lokalt ved eksisterende bygninger og anlæg. Endelig er klimaudviklingens effekt undersøgt ud fra A1B-scenariet.

Læs eller download rapporten

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres mod kildeangivelse.