Vejledning om kontrol med svømmebade

09-04-2013

Vejledning til myndigheder, der fører tilsyn med svømmebadene, de ansvarlige for svømmebadsanlæggene og det personale, der står for den daglige drift.

Vejledningens forside Vejledningen indeholder en generel beskrivelse af svømmebade. Blandt andet beskrives cirkulation af vandstrømmen gennem bassinet, automatisk måling og dosering af klor, genanvendelse af brugt returskyllevand og endelig svømmebadsanlæg med brug af overfladevand.

Vejledningen er tænkt som hjælp til de myndigheder, der fører tilsyn med svømmebadene, og til de ansvarlige for svømmebadsanlæggene samt det personale, der står for den daglige drift. Vejledningen kan også være en hjælp til firmaer, der rådgiver ved projektering af nye eller væsentlige ændringer i bestående anlæg.

Rettelse: Der er en fejl i vejledningen på side 74 afsnit 12.3.5 'Kimtal ved 37  ̊C'. Sidste sætning skal være: Værdien for kim 37 over 10.000/100 mL anses som en væsentlig overskridelse.

Download vejledningen

Vejledning om kontrol med svømmebade (pdf, 1 MB)

Udgivet af Naturstyrelsen 2013. Må citeres mod angivelse af kilde.