Udvikling af faskine med jordvarmeslanger

02-04-2013

Formålet med dette projekt har været at udvikle og teste prototyper til at kombinere jordvarmeslanger og faskiner.

Med regeringens beslutning om, at olie og naturgas som primærkilde til opvarmning skal udfases inden 2050, er der basis for at styrke eksisterende teknologier samt at tænke i nye grønne løsninger. Med klimaændringerne er vi nødt til at tænke i mere energieffektive og miljømæssige teknologier for at kunne spare på CO2.

Kommuner og spildevandsforsyninger vil samtidig være interesserede i at øge incitamentet og få stærke argumenter for selv at vælge nedsivning – samt for at få den private borger til at nedsive regnvand på privat grund, da belastningen af det offentlige kloaknet derved reduceres og risikoen for skybrud minimeres.

Download rapporten

Udvikling af faskine med jordvarmeslanger (pdf, 8,45 MB)

Udgivet af Naturstyrelsen 2013. Må citeres med angivelse af kilde.

Læs publikation