UV-behandling - Fordele og ulemper ved anvendelse som ekstra sikkerhed i drikkevandsforsyningen

03-04-2013

Rapporten gennemgår fordele og ulemper ved UV-behandling af drikkevand som ekstra sikkerhed i drikkevandsforsyningen, teknikken bag anlæggene og dimensioneringsgrundlaget for dem. Endvidere beskrives de gældende regler på området.

Rapporten gennemgår fordele og ulemper ved UV-behandling af drikkevand som ekstra sikkerhed i drikkevandsforsyningen, teknikken bag anlæggene og dimensioneringsgrundlaget for dem. Endvidere beskrives de gældende regler på området.

Etablering af UV-anlæg på drikkevandsforsyninger forudsætter, at kommunen har givet en tilladelse hertil. Ved behandling af sagen skal kommunen indhente en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen.

Målgruppen for rapporten er ansatte i kommuner og vandforsyninger, der arbejder med drikkevandsvandbehandling.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Miljøministeriet og Naturstyrelsen 2013. Må citeres mod kildeangivelse.

Læs publikation