Kortlægning af Natura 2000 habitaterne: Boblerev (1180), Rev (1170), Sandbanker (1110)

23-12-2013

Formålet med delprojekt I (Skagerrak) er at udbygge og videreføre tidligere kortlægninger omkring ”Jyske Rev”

Naturstyrelsen udpegede i 2010 en række marine natura 2000-områder. Det drejede sig blandt andet om områder i det nordlige Nordsø og Skagerrak - Store rev, Gule rev og Thyborøn Stenvolde. For at klargøre hvordan områderne skulle afgrænses lavede Orbicon og GEO for Naturstyrelsen en kortlægning af bundsubstrater i områderne i 2007-8. Kortlægningen blev både anvendt til at undersøge bundforholdene, hvor finder der stenrev og boblerev, og undersøgelser af biologien. Kortlægningen er ikke en endelig naturtype kortlægning, den vil blive suppleret med yderligere undersøgelser af Naturstyrelsen.

Læs eller download

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen 2008. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation