Landsplanredegørelse 2013

12-12-2013

Landsplanredegørelse 2013 "Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark" lægger op til udvikling i hele landet.

Landsplanredegørelse 2013 Grøn omstilling – nye muligheder for hele Danmark, lægger op til udvikling i hele landet. Både i de store byer og i småbyregionerne. Den peger på behovet for at bruge den begrænsede plads mere effektivt, så der er plads til natur og uspolerede landskaber. Den sætter også retningen for planlægningen af byerne i en mere bæredygtig retning og den viser, hvordan man kan bruge planlægningen til at udnytte ressourcerne bedre.


Landsplanredegørelsen er regeringens politiske udmelding om den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling i landet. Samtidigt afspejler Landsplanredegørelse 2013 de udfordringer, kommuner og regioner arbejder med i den fysiske planlægning.

Læs eller download

Læs publikation