Punktkilder 2012

10-12-2013

Naturstyrelsens enhed i Ringkøbing er fagdatacenter for punktkilder. Fagdatacentret
indsamler bl.a. alle punktkildedata fra det nationale overvågningsprogram NOVANA.
Der er siden slutningen af firserne årligt blevet udarbejdet en rapport med
resultater fra overvågningen af punktkilderne; renseanlæg, industri, regnbetingede
udløb, spredt bebyggelse, ferskvandsdambrug og saltvandsbaseret fiskeopdræt. Dette
er rapporteringen af resultaterne af punktkildeovervågningen i 2012.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen 2013. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation