Mikrobiologiske drikkevandsforureninger 2011

11-02-2013

Sundhedsstyrelsens og Naturstyrelsens erfaringsopsamling. Udgivet 2012

Sundhedsstyrelsen og Naturstyrelsen har i samarbejde udarbejdet nærværende erfaringsopsamling om drikkevandsforureninger i Danmark i 2011. De to styrelser udarbejdede en lignede rapport i 2010.

Der er i dansk lovgivning minimumskrav til den mikrobiologiske kvalitet af drikkevandet. Embedslægerne har i 2011 registreret i alt 102 mikrobiologiske forureningsepisoder på almene vandforsyningsanlæg. Til sammenligning blev der registreret 105 forureningsepisoder i 2010.

Læs eller download rapporten

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs rapporten fra 2010 (udgivet 2011)